POLITYKA PRYWATNOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OPOCZNIE

Mając na uwadze ochronę prywatności osób korzystających ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie, informujemy, że strona naszej placówki nie przechowuje żadnych danych osobowych. Serwer firmy hostingowej, na którym działa nasza strona może zapisywać informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, to jest ich adresy IP, nazwy domen, dane techniczne i typy przeglądarek, rodzaje systemu operacyjnego oraz rejon geograficzny, z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk, szacowania wykorzystania konkretnych elementów serwisu a także przeciwdziałania zagrożeniom infrastruktury teleinformatycznej firmy hostingowej. Dane te nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji poszczególnych użytkowników jako konkretnych osób fizycznych.
COOKIES (CIASTECZKA) I PODOBNE TECHNOLOGIE
GROMADZENIE DANYCH

W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować tzw. pliki cookies. Dane te przetwarzane będą w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji strony. Wykorzystywanie plików cookies przez administratora nie służy do tworzenia profili ani identyfikacji osób. Podstawą prawną przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z administratorem reklamodawców, przez firmy badawcze i statystyczne oraz przez firmy świadczące nam usługi hostingowe.

Jednocześnie informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce jest p. Renata Wijata. Kontakt: (44)7860141, adres e-mail: iod@opoczno.edu.pl

 

Podręczniki do religii na rok szkolny 2020-2021

Wykaz tytułów podręczników do religii w poszczególnych poziomach

w roku szkolnym 2020/2021

autor: ks. dr Stanisław Łabendowicz,

Wydawnictwo diecezjalne i drukarnia w Sandomierzu

PRZEDSZKOLE

6-latki (Kl. „0”) – JEZUS MNIE KOCHA

SZKOŁA PODSTAWOWA

NOWY – Kl. I – BÓG NASZYM OJCEM podręcznik

• Kl. II – KOCHAMY PANA JEZUSA podręcznik + ćwiczenia

• Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA podręcznik + ćwiczenia

• Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM podręcznik + ćwiczenia

NOWY – Kl. V – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA podręcznik + ćwiczenia

• Kl. VI – WIERZĘ W KOŚCIÓŁ podręcznik + ćwiczenia

• Kl. VII  – SPOTKANIE ZE SŁOWEM podręcznik + ćwiczenia

• Kl. VIII – ABY NIE USTAĆ W DRODZE podręcznik + ćwiczenia

Wakacje 2020

Dzień Dziecka 2020

Pocztówka do nieba

100 lecie urodzin JPII_19

18 MAJA 2020 ROKU TO NIEZWYKŁA DATA DLA WIĘKSZOŚCI POLAKÓW. TO DZIEŃ 100 ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA POLAKA. WIELU Z NAS W TYM CZASIE PODEJMOWAŁO WYZWANIA I PRAGNĘŁO JAK NAJLEPIEJ UCZCIĆ TEGO WIELKIEGO CZŁOWIEKA.

NIEKTÓRZY Z NASZYCH UCZNIÓW RÓWNIEŻ PODJĘLI SIĘ WSPANIAŁEGO ZADANIA I WZIĘLI UDZIAŁ W PROJEKCIE ZATYTUŁOWANYM „POCZTÓWKA DO NIEBA” ORGANIZOWANYM PRZEZ MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY W KRAKOWIE. UCZESTNICY KONKURSU MIELI ZA ZADANIE WYKONAĆ POCZTÓWKĘ ADRESOWANĄ DO ŚW. JANA PAWŁA II.

ODZEW BYŁ BARDZO DUŻY. PRAGNIEMY ZAPREZENTOWAĆ TE PRACE W NASZEJ SZKOLNEJ GALERII I JEDNOCZEŚNIE PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA TEN PIĘKNY DAR SERCA I ODDANIA.                                                     

KATECHECI SP 3


Więcej zdjęć prac naszych uczniów do zobaczenia W GALERII

Informacja dyrektora szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza informuje, że placówka stwarza możliwość:

1.   Od 25.05.2020r. prowadzenia bezpośrednich, stacjonarnych zajęć specjalistycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz innych zajęć specjalistycznych dla uczniów wymagających bezpośredniego wsparcia nauczyciela.

2.  Od 25.05.2020r. uczestniczenia uczniów klas 0-III w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

3.  Od 25.05.2020r. uczestniczenia uczniów klas VIII w konsultacjach na terenie szkoły z przedmiotów egzaminacyjnych (tj. język polski, matematyka, język angielski) oraz innych przedmiotów z uwzględnieniem potrzeb uczniów.

4.  Od 01.06.2020r. uczestniczenia wszystkich uczniów w konsultacjach ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów oraz warunków i możliwości szkoły.

Wszystkie w/w zajęcia są dobrowolne dla ucznia i wymagają pisemnej zgody rodziców/ prawnych opiekunów. W dalszym ciągu obowiązuje realizacja kształcenia na odległość.

Od 25.05.2020r. szkoła będzie funkcjonowała w określonym reżimie sanitarnym.

Wirtualny spacer