POLITYKA PRYWATNOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OPOCZNIE

Mając na uwadze ochronę prywatności osób korzystających ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie, informujemy, że strona naszej placówki nie przechowuje żadnych danych osobowych. Serwer firmy hostingowej, na którym działa nasza strona może zapisywać informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, to jest ich adresy IP, nazwy domen, dane techniczne i typy przeglądarek, rodzaje systemu operacyjnego oraz rejon geograficzny, z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk, szacowania wykorzystania konkretnych elementów serwisu a także przeciwdziałania zagrożeniom infrastruktury teleinformatycznej firmy hostingowej. Dane te nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji poszczególnych użytkowników jako konkretnych osób fizycznych.
COOKIES (CIASTECZKA) I PODOBNE TECHNOLOGIE
GROMADZENIE DANYCH

W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować tzw. pliki cookies. Dane te przetwarzane będą w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji strony. Wykorzystywanie plików cookies przez administratora nie służy do tworzenia profili ani identyfikacji osób. Podstawą prawną przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z administratorem reklamodawców, przez firmy badawcze i statystyczne oraz przez firmy świadczące nam usługi hostingowe.

Jednocześnie informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce jest p. Renata Wijata. Kontakt: (44)7860141, adres e-mail: iod@opoczno.edu.pl

 

Informacja dla Rodziców uczniów klas I-III

Informacja dla Rodziców uczniów klas I-III.

Możliwość korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

Rodzice zainteresowani możliwością korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych dziecka w klasach I-III powinni w terminie do 20.05.2020r. do godz. 12.00 dokonać zgłoszenia dziecka do wychowawcy klasy poprzez e-dziennik.

Przy kwalifikacji dzieci do zajęć opiekuńczo-wychowawczych z uwagi na ograniczoną liczebność grup i zachowania wymogów sanitarnych przyjęte zostały następujące kryteria:

1. W pierwszej kolejności opieką zostaną objęte dzieci rodziców pracujących, z których co najmniej 1 rodzic zatrudniony jest:

- w systemie ochrony zdrowia

- służbach mundurowych

- w handlu i przedsiębiorstwach, realizujących zadania związane  z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

2. W drugiej kolejności w ramach posiadanych wolnych miejsc, opieką objęte zostaną dzieci pozostałych rodziców pracujących, którzy wyrazili wolę powrotu dziecka do placówki.

Wirtualny spacer