POLITYKA PRYWATNOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OPOCZNIE

Mając na uwadze ochronę prywatności osób korzystających ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie, informujemy, że strona naszej placówki nie przechowuje żadnych danych osobowych. Serwer firmy hostingowej, na którym działa nasza strona może zapisywać informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, to jest ich adresy IP, nazwy domen, dane techniczne i typy przeglądarek, rodzaje systemu operacyjnego oraz rejon geograficzny, z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk, szacowania wykorzystania konkretnych elementów serwisu a także przeciwdziałania zagrożeniom infrastruktury teleinformatycznej firmy hostingowej. Dane te nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji poszczególnych użytkowników jako konkretnych osób fizycznych.
COOKIES (CIASTECZKA) I PODOBNE TECHNOLOGIE
GROMADZENIE DANYCH

W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować tzw. pliki cookies. Dane te przetwarzane będą w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji strony. Wykorzystywanie plików cookies przez administratora nie służy do tworzenia profili ani identyfikacji osób. Podstawą prawną przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z administratorem reklamodawców, przez firmy badawcze i statystyczne oraz przez firmy świadczące nam usługi hostingowe.

Jednocześnie informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce jest p. Renata Wijata. Kontakt: (44)7860141, adres e-mail: iod@opoczno.edu.pl

 

7 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej

7 KROKÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
Instrukcja dla uczniów klas trzecich gimnazjum
na rok szkolny 2018/2019

 1. Aby kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej, załóż konto na stronie internetowej lodzkie.edu.com.pl. Możesz to zrobić od 21 maja 2018 r. (możesz to zrobić na lekcji informatyki) Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.
 2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (możesz to zrobić na lekcji informatyki), daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły, którą wybrałeś/wybrałaś jako pierwszą – najbardziej preferowaną. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Zrób to do 20 czerwca 2018 r. do godziny 1200 .
  Pamiętaj! Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. W ramach każdej z wybranych szkół możesz określić dowolną liczbę oddziałów, określając ich kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych. Jeśli wybierzesz oddziały wyłącznie w szkołach o dużej liczbie chętnych, to ryzykujesz, że nie dostaniesz się do żadnego z nich, bo może się zdarzyć, że konkurenci będą mieć większą liczbę punktów.
 3. Od 20 lipca do 23 lipca 2018 r. do godz. 1200 możesz zmienić swoje preferencje. Jeśli je zmienisz, musisz także złożyć nowy wniosek w szkole pierwszego wyboru (jak w kroku 2)
 4. Wybierając szkołę branżową pamiętaj, że:
  - musisz pobrać skierowanie(a) na badanie ze szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie w wybranych przez Ciebie zawodach, - musisz WYKONAĆ BADANIA i otrzymać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania KAŻDEGO wybranego przez Ciebie zawodu. - musisz dostarczyć zaświadczenie o braku tych przeciwwskazań do szkoły, do której się zakwalifikowałeś(łaś).
  w przypadku niedostarczenia w/w zaświadczenia dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej odmówi Ci przyjęcia do oddziału.
 5. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. Masz na to czas w terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godziny 1200.
  Pamiętaj! Musisz zanieść tyle kopii dokumentów, ile szkół wybrałeś w systemie. (Kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez Twoje gimnazjum).
 6. 12 lipca 2018 r. do godz. 1200 szkoła, do której złożyłeś podanie, opublikuje listę zakwalifikowanych kandydatów.
 7. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczeniem o wynikach egzaminu oraz w przypadku szkół zawodowych zaświadczenie o możliwości wykonywania zawodu w prowadzonego w oddziale. Musisz to zrobić do dnia 19 lipca 2018 r. do godziny 1200.
Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!
Jeśli czegoś nie rozumiesz, zapytaj nauczyciela informatyki lub wychowawcę.
To wszystko! Powodzenia!

Przydatne zasoby: Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.

Migawki

Wirtualny spacer