POLITYKA PRYWATNOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OPOCZNIE

Mając na uwadze ochronę prywatności osób korzystających ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie, informujemy, że strona naszej placówki nie przechowuje żadnych danych osobowych. Serwer firmy hostingowej, na którym działa nasza strona może zapisywać informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, to jest ich adresy IP, nazwy domen, dane techniczne i typy przeglądarek, rodzaje systemu operacyjnego oraz rejon geograficzny, z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk, szacowania wykorzystania konkretnych elementów serwisu a także przeciwdziałania zagrożeniom infrastruktury teleinformatycznej firmy hostingowej. Dane te nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji poszczególnych użytkowników jako konkretnych osób fizycznych.
COOKIES (CIASTECZKA) I PODOBNE TECHNOLOGIE
GROMADZENIE DANYCH

W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować tzw. pliki cookies. Dane te przetwarzane będą w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji strony. Wykorzystywanie plików cookies przez administratora nie służy do tworzenia profili ani identyfikacji osób. Podstawą prawną przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z administratorem reklamodawców, przez firmy badawcze i statystyczne oraz przez firmy świadczące nam usługi hostingowe.

Jednocześnie informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce jest p. Renata Wijata. Kontakt: (44)7860141, adres e-mail: iod@opoczno.edu.pl

 

Zmiana terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Drodzy uczniowie klas ósmych!

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
O nowych terminach poinformujemy niezwłocznie.


Komunikat na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Komunikat na stronie łódzkiego kuratorium

Rekrutacja do szkół średnich na rok 2020-21

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Instrukcja dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej
na rok szkolny 2020/2021

  1. Nabór jest przeprowadzany w formie elektronicznej (przez Internet). Aby kontynuować naukę w szkole ponadpodstawowej, załóż konto na stronie internetowej lodzkie.edu.com.pl. Możesz to zrobić od 11 maja 2020 r. (możesz to zrobić na lekcji informatyki) Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.
  2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz szkoły (maksymalnie 3) i oddziały (dowolna liczba), do których chcesz kandydować. Ułóż wybrane oddziały w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Wydrukuj wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły średniej (możesz to zrobić na lekcji informatyki), daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły, którą wybrałeś/wybrałaś jako pierwszą – najbardziej preferowaną. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Zrób to do 23 czerwca 2020 r. do godziny 1500 .
  3. Wybierając szkołę branżową pamiętaj, że:
    - musisz pobrać skierowanie(a) na badanie ze szkoły średniej prowadzącej kształcenie w wybranych przez Ciebie zawodach, - musisz WYKONAĆ BADANIA i otrzymać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania KAŻDEGO wybranego przez Ciebie zawodu. - musisz dostarczyć zaświadczenie o braku tych przeciwwskazań do szkoły, do której się zakwalifikowałeś(łaś).
  4. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły podstawowej zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru. Masz na to czas w terminie od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. do godziny 1500.
  5. 13 lipca 2020 r. do godz. 1200 szkoła, do której złożyłe(a)ś podanie, opublikuje listę zakwalifikowanych kandydatów.
  6. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz w przypadku szkół branżowych zaświadczenie o możliwości wykonywania zawodu prowadzonego w oddziale. Musisz to zrobić od 13 lipca do dnia 20 lipca 2020 r. do godziny 1200.
Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!
Jeśli czegoś nie rozumiesz, zapytaj nauczyciela informatyki lub wychowawcę.
To wszystko! Powodzenia!

Przydatne zasoby:

INFORMATOR – rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 11/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wirtualny spacer