Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 

1.Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017                     1490,00zł

2. Wpłata  środków  pieniężnych z Balu Absolwenta                               405,00zł

3. Środki pieniężne uzyskane z odpisu 1% z podatku  zgromadzone na subkoncie Fundacji Sedeka                                                                    8 205,50zł

Wydatki:

Zakończenie roku szkolnego :                                                               -2 979,36zł

Wydatki poniesione na zakup dyplomów ,chust na pasowanie kl.0 i I    -678,05zł       

V Piknik z Trojką:

·       Wpłata darczyńców                                                                           3550z ł

·       Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży ciast, gofrów itd.         1855,55zł

Wydatki poniesione na organizację Pikniku:                                         -6126,93zł

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

1.Wraz kapitalizacją odsetek                                                                   1800,13zł

2.Wpłata z Pikniku z Trójką                                                                         145,96

Nagrody na zakończenie roku szkolnego (wraz z kosztami przelewów)    :

·       Książki, statuetki, dyplomy                                                          -2418,35zł

·       Zakup dyplomów i chust dla klas 0                                                -476,00z

·       Zakup mikołajków czekoladowych                                               -830,32zł

·       Dofinansowanie wycieczki szkolnej                                               -80,00zł

IV Piknik z Trójką

·       Wpłaty od sponsorów                                                                    4000,00zł

·       Pieniądze uzyskane ze sprzedaży ciast, gofrów itd.                      2620,55zł

·       Wydatki poniesione w związku organizacja Pikniku z Trójką (Scena, nagłośnienie, opakowania, napoje i inne atrakcje)                      -5535,20zł

Saldo na koniec roku szkolnego:  43,45zł

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2014/2015

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2014/2015

1.Plus kapitalizacja odsetek                                                                     1460,58zł

2.Wpłata bal absolwenta                                                                            267,90zł

3.Wpłata z Pikniku z Trójką                                                                    1670,47zł

Wydatki Rady Rodziców przeznaczone na zakup nagród:

·       Książki, statuetki, medale, dyplomy                                           -4294,83zł

III Piknik z Trójką:

·       Wpłaty darczyńców                                                                      6150,00zł

·       Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży ciast, gofrów itd.          2432,55zł

·       Wydatki poniesione w związku z organizacja Pikniku                -7116,23zł

Saldo na koniec roku szkolnego: 2 018, 31zł

Uchwała nr 1/2016/2017

Opoczno 03.10.2016r.

Uchwała nr 1/2016/2017

Rady Rodziców

Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie

Z dn. 03.10.2016r.

W sprawie powołania Rady Rodziców, Prezydium i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2016/2017

Zespołu Szkół Samorządowych nr3 w Opocznie.

Na podstawie art.53 Ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 nr 256, 2572 z póź. Zm.) oraz Regulaminu Rady Rodziców dn. 19 października 2010 r., Rada Rodziców ZSS nr3 w Opocznie uchwala, co następuje:

§1. Powołuje na podstawie załączonych protokółów z wyborów Rad Oddziałowych Radę Rodziców składzie:

Kl.0a   Dąbrowska Marianna

Kl.0b   Zbroszczyk Anna

Kl. Ia    Adamska Katarzyna

Kl. Ib  Woźniak Anna

Kl. IIa  Pic Dorota

Kl. Iib  Skaba Maria

Kl. Iic   Kurek Karol

Kl.II d Słupecka Marta

Kl.Iie Cichawa Barbara

Kl. IIIa Marciniak Jolanta

Kl.IIIb Jurek Alicja

Kl.IIIc Wosek Ewa

Kl.IIId Sarleja Agnieszka

Kl.IV a Wroblewska Sylwia

Kl.IV b Belica Magdalena

Kl.IV c Wójcik Edyta

Kl.V a Gozdek Agata

Kl.V b Ptaszek Iwona

Kl.Vc Korneta Sylwia

Kl.VI a Koziminska Grażyna

Kl.VI b Karasińska Iwona

Kl.VI c Oleksik Marlena

Kl.Ia gimn. Jóźwik Agnieszka

Kl.Ib gimn. Wijata Grażyna

Kl.Ic gimn. Kowalczyk Kinga

Kl.Iia gimn.Budzynska Monika

Kl. IIb gimn. Tkaczyk Anna

Kl.II c  gimn.Nita Marzena

Kl.III a gimn. Polak Dorota

Kl.IIIb gimn. Sznajder Aneta

Kl. IIIc gimn. Czerwiński Marek

§2. Rada Rodziców powołuje Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Przewodniczący Monika Budzyńska

Wiceprzewodniczący Anna Tkaczyk

Skarbnik Iwona Karasińska

Sekretarz Woźniak Anna

§3. Rada Rodziców ZSS nr.3 w Opocznie powołuje Komisję Rewizyjną w składzie:

1.    Czerwiński Marek

2.    Kurek Karol

3.    Wróblewska Sylwia

§4. Uchwała wchodzi w życie z dn. 03.10.2016r.

Przekaż 1% podatku


Stan konta Rady Rodziców 2013

KONTO RADY RODZICÓW ZSS Nr 3 w Opocznie - 2013r

KONTO RADY RODZICÓW
ZSS nr 3 w Opocznie - 2013r.

 

saldo początkowe 01.01.2013r

606,68

wpłaty składek na Radę Rodziców

5074,60

darowizna od Ceramiki Serwis na "Piknik z Trójką"

300,00

wpływ (sprzedaż ciasta itp.) z "Piknik z Trójką"

1405,00

kapitalizacja odsetek

0,54

dofinansowanie na wyjazd  Odyseja Umysłu

-500,00

art. papierowe na "Piknik z Trójką"

-196,85

podziękowania w TOP-ie "Piknik z Trójką"

-330,62

nagrody na konkurs w Gimnazjum

-101,11

dofinansowanie ucznia na wycieczkę 

-50,00

nagrody książkowe na koniec roku szkolnego i ślubowanie

-3542,69

słodycze na "Mikołajki" dla uczniów

-630,01

opłaty za przelewy

-21,00

   

STAN KONTA na 31.12.2013r

2014,54

 

wpłaty na Radę Rodziców (styczeń - czerwiec 2013)

2964,60

wpłaty na Radę Rodziców (wrzesień - grudzień 2013)

2110,00

SUMA

5074,60

 

Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców.

Podziękowania Rady Rodziców

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo

Drodzy Rodzice

Pragniemy podziękować wszystkim za dokonane wpłaty na rzecz Rady Rodziców.


Przypominamy, iż dokonywanie wpłat na Radę Rodziców jest dobrowolną sprawą każdego rodzica.


Dla jednych z Państwa jest to niewielka kwota, dla innych jest kolejnym kłopotliwym wydatkiem.


Rozumiemy to i tym bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę.


 Wspólnie możemy więcej zrobić dla Naszych dzieci!


Rada Rodziców

ZSS nr 3 w Opocznie

Konto Rady Rodziców ZSS nr 3 w Opocznie - 2012rok

 
   

saldo początkowe 2011r.

760,32

wpłaty składek na Radę Rodziców

3080,00

kapitalizacja odsetek

0,48

nagrody na koniec roku szk.2011/2012 (+ opłaty za przelew )

-2535,48

słodycze na "Mikołajki" dla wszystkich uczniów

-698,64

stan konta na 31.12.2012r.

606,68

   
   

wpłaty na rok szkolny 2011/2012 (od stycznia do czerwca)

2480,00

wpłaty na rok szkolny 2012/2013 (od września do grudnia)

600,00

Uchwała nr 1/2012/2013 Rady Rodziców

Opoczno 26 wrzesień 2011

UCHWAŁA NR 1/2012/2013

RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 3 W OPOCZNIE

z dn. 21.09.2012r.

w sprawie powołania Rady Rodziców, Prezydium i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2012/2013 Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie.

Na podstawie art.53 Ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2004 nr 256, poz.2572 z póź. zm.) oraz Regulaminu Rady Rodziców

z dn.19 października 2010r. Rada Rodziców ZSS nr 3 w Opocznie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje na podstawie załączonych protokołów z wyborów Rad Oddziałowych Radę Rodziców w składzie:

Lp.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

 1.  

0 a

Edyta Kłodawska

 1.  

0 b

Agnieszka Deka

 1.  

0 c

Alina Pękala

 1.  

I a SP

Agata Gozdek

 1.  

I b SP

Tadeusz Brola

 1.  

I c SP

Jolanta Telus

 1.  

II a SP

Jolanta Marciniak

 1.  

II b SP

Iwona Karasińska

 1.  

II c SP

Mariusz Wiktorowicz

 1.  

III a SP

Agnieszka Marzec

 1.  

III b SP

Agnieszka Pawlik

 1.  

IV a SP

Radosław Zdanek

 1.  

IV b SP

Anna Piwowarska

 1.  

IV c SP

Renata Okólska

 1.  

V a SP

Waldemar Świąder

 1.  

V b SP

Danuta Tokarska

 1.  

V c SP

Dorota Polak

 1.  

VI a SP

Karina Walaszczyk

 1.  

VI b SP

Przemysław Kowalczyk

 1.  

VI c SP

Zbigniew Stępniak

 1.  

I A GIM

Ewa Firmowska

 1.  

I B GIM

Grzegorz Więckowski

 1.  

I C GIM

Aneta Chrustowicz

 1.  

II A GIM

Joanna Frańczuk

 1.  

II B GIM

Wioletta Róg

 1.  

II C GIM

Józef Jaciubek

 1.  

II D GIM

Edyta Milczarczyk

 1.  

III A GIM

Przemysław Pęczek

 1.  

III B GIM

Leszek Sosnowski

 1.  

III C GIM

Justyna Rajska

 1.  

III D GIM

Urszula Cabaj

§2

Rada Rodziców powołuje Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Lp.

Funkcja

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Przewodniczący

Iwona Karasińska

2.

Wiceprzewodniczący

Grzegorz Więckowski

3.

Sekretarz

Wioletta Róg

4.

Skarbnik

Edyta Milczarczyk

§3

Rada Rodziców powołuje Komisję Rewizyjną Rady Rodziców w składzie:

Lp.

Funkcja

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Przewodniczący

Jolanta Marciniak

2.

Wiceprzewodniczący

Alina Pękala

3.

Członek

Aneta Chrustowicz

§4

uchwała wchodzi w życie z dn. 21.09.2012r.

Wirtualny spacer

Ta strona internetowa używa plików cookie.

Klikając ten przycisk, wyrażasz zgodę na używanie przez tę witrynę plików cookie.