Nowa forma sprawdzianu i egzaminu

Drodzy rodzice (prawni opiekunowie) uczniów naszej szkoły!

W związku z wejściem w życie w roku szkolnym 2011/2012 nowych procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie ogłasza, że na stronie internetowej pod adresem http://www.cke.edu.pl/images/stories/0001_Gimnazja_2011/k_egzamin_g.pdf znajduje się Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012.

Dyrektor szkoły prosi również o zapoznanie się rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Szczegółowe informacje zawiera Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym dostępny pod adresem http://www.cke.edu.pl/images/stories/0000_12_Komunikaty/dost_k_s_g.pdf 

 

Opłaty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 14 marca 2005r. w Sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw § 16 pkt 3 oraz Ustawa o Opłacie Skarbowej Dz.U. Nr 225 poz. 1635 pkt 7 i pkt 5) pobierane są następujące opłaty:

 • Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 9 zł.
 • Wydanie duplikatu świadectwa - 26 zł.


 • Informujemy również, że za wyrobienie identyfikatora szkolnego pobierana jest opłata 10 zł.

  Migawki

  Zobacz wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

  Wirtualny spacer

  Ta strona internetowa używa plików cookie.

  Klikając ten przycisk, wyrażasz zgodę na używanie przez tę witrynę plików cookie.