Nowa forma sprawdzianu i egzaminu

Drodzy rodzice (prawni opiekunowie) uczniów naszej szkoły!

W związku z wejściem w życie w roku szkolnym 2011/2012 nowych procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie ogłasza, że na stronie internetowej pod adresem http://www.cke.edu.pl/images/stories/0001_Gimnazja_2011/k_egzamin_g.pdf znajduje się Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012.

Dyrektor szkoły prosi również o zapoznanie się rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Szczegółowe informacje zawiera Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym dostępny pod adresem http://www.cke.edu.pl/images/stories/0000_12_Komunikaty/dost_k_s_g.pdf 

 

Opłaty

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 170). oraz Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U 2016, poz. 1827); Stan prawny na rok 2017, cz.II pkt. Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie pobierane są opłaty za wydanie:
  • duplikatu świadectwa - 26,00 PLN,
  • duplikatu legitymacji szkolnej - 9,00 PLN


  • Migawki

    Wirtualny spacer

    Ta strona internetowa używa plików cookie.

    Klikając ten przycisk, wyrażasz zgodę na używanie przez tę witrynę plików cookie.