Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Akcja Segregacja

Akcja Segregacja. Kto Segreguje, Ten Zyskuje.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie pod opieką nauczycieli oraz wychowawców wzięli udział w akcji, mającej na celu promowanie wśród uczniów idei właściwej segregacji odpadów. Akcja została przeprowadzona
w październiku 2021 roku.

Organizacją i propagowaniem tej akcji w naszej szkole zajęła się pani Beata Ferensztajn, nauczycielka Biologii.

Jedną z klas, która ochoczo przystąpiła do realizacji zadań tego przedsięwzięcia, była klasa druga b wraz z wychowawczynią, panią Anitą Rydel.

Akcję rozpoczęto wyjściem przed budynek szkoły do miejsca, gdzie znajdują się kontenery i pojemniki na śmieci. Dzieci dokładnie obejrzały pojemniki, odczytały umieszczone na nich napisy i zwróciły uwagę na różne kolory pojemników. Wypowiadały się na temat poprawnej segregacji odpadów i jej celowości.

Po powrocie do sali lekcyjnej odczytano wiersz p.t. "O pięciu butelkach". Dzieci dowiedziały się, jakie spustoszenia zrobiły wyrzucone w nieodpowiednie miejsca plastikowe butelki. Rozmawiały na temat nieczystości pozostawionych przez ludzi w lasach i parkach oraz niebezpieczeństwach z tym związanych.  Niebezpieczeństwach dla ludzi i zwierząt żyjących w lasach i w parkach. Uzupełniono również karty pracy.

Kolejnym działaniem akcji było odczytanie tekstu o Strażnikach Przyrody
i rozmowa na temat treści tekstu. Dzieci wyraziły chęć bycia Strażnikami Przyrody i dbania o środowisko naturalne. Wypełniły Deklarację Strażnika Przyrody.

Podczas kolejnych zajęć uczniowie wykonywali opaski na ramię z napisem Strażnik Przyrody. Swoje prace prezentowali podczas przerw międzylekcyjnych, dumnie nosząc na ramieniu wykonane przez siebie opaski.

Następnego dnia uczniowie wykonywali ćwiczenia na kartach pracy, podsumowujące  wiedzę na temat różnych odpadów i przeznaczonych do  nich odpowiednich pojemników. Przypomniały sobie wygląd pojemników stojących obok szkoły.

Potem umieszczano przyniesione przez dzieci różnego rodzaju odpady
w przygotowanych do tego celu pudełkach. Dzieci świetnie poradziły sobie
z właściwą segregacją śmieci. Na pewno będą właściwie segregować odpady również w swoich domach rodzinnych.

Mówiąc o segregacji odpadów, trzeba było wyjaśnić nowe słowo będące hasłem powstałym z rozwiązania przez dzieci krzyżówki. Tym słowem jest Recykling. Dzieci doskonale znały to słowo i jego znaczenie. Podawały przykłady produktów powstałych z recyklingu.

Dzieci zobaczyły również, jak wyglądają ważne oznaczenia na produktach spożywczych, kosmetycznych i chemicznych dostępnych w sklepach. Oznaczenia te związane są z ochroną środowiska naturalnego.

Dzieci miały za zadanie, aby podczas rodzinnych zakupów, przyjrzeć się, na jakich produktach takie oznaczenia są umieszczone.

Kolejnym zadaniem tej wspaniałej akcji było wykonanie przez dzieci zabawek
z opakowań, korków po produktach spożywczych i chemicznych. Wszystkie prace zostały zaniesione do miejsca, które wskazała pani Beata Ferensztajn. Oczekiwały tam na konkurs.

Podsumowaniem Akcji Segregacji w klasie drugiej b była wycieczka do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karwicach koło Opoczna. Na tę wycieczkę pojechały dzieci z klasy drugiej b z wychowawczynią p. Anitą Rydel
i z panią Renatą Zielińską oraz dzieci z klasy drugiej a z wychowawczynią panią Barbarą Kwiatkowską.

Uczestnicy wyjazdu spotkali się kierownikiem wysypiska śmieci w Karwicach.

Pan kierownik oprowadził dzieci po niemal całym terenie wysypiska. Wyjaśnił wiele spraw związanych z tym miejscem.

Dzieci dowiedziały się, że teren składowiska to 4 hektary.  Przywożone są odpady z pięciu gmin. Na składowisku wydziela się biogaz i spalany on jest w studniach biogazowych. Takich studni jest 16.

Część odpadów znajduje się pod gołym niebem i są one ubijane przez specjalne urządzenia. Gdyby ich nie ubijano, powstałaby ogromna góra śmieci.

Dzieci zobaczyły, jak wygląda praca ludzi zajmujących się tu segregacją odpadów.

Pod specjalnymi długimi foliami znajdują się odpady biologiczne. Podłączone są do nich specjalne, niebieskie rurki, którymi nieprzyjemne zapachy trafiają do płuczki wodnej biofiltru, gdzie są oczyszczane. Potem oczyszczone powietrze trafia do atmosfery.

Z odpadów biodegradowalnych robi się kompost.

Pan kierownik powiedział, że każdy może przywieźć swoje odpady, np. przeterminowane leki.

Wizyta w Karwicach pokazała, co naprawdę dzieje się ze wszystkimi odpadami wywożonymi spod naszych domów. Zdobyta teoretyczna i praktyczna wiedza na temat właściwej segregacji odpadów na pewno rozszerzyła posiadane dotychczas wiadomości uczniów.