Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pedagog

Szanowni Państwo!

Na terenie szkoły dla Naszych uczniów działa pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Pozostajemy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu.

 

 

Ewelina Chachuła

Justyna Gąsiowska

Justyna Gąsiowska - pedagog specjalny

PONIEDZIAŁEK

10:15-15:00

7:30-12:30

WTOREK

7:30-13:15

11:00-15:00


ŚRODA

10:00-15:00

7:30-9:309:30-11:30

CZWARTEK

7:30-11:30

14:10-15:00

10:00-14:10

PIĄTEK

7:30-11:30

10:30-12:30

12:30-14:30

Godzina dostępności:

 Poniedziałek 13:15-14:15

Czwartek 9:00-10:00

Czwartek 9:00-10:00

 

DO RODZICÓW:

Szanuj mnie, żebym szanował innych.

Wybaczaj, żebym umiał wybaczać.

Słuchaj, żebym umiał słuchać.

Nie bij, żebym nie bił.

Nie poniżaj, żebym nie poniżał.

Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać.

Nie wyśmiewaj.

Nie obrażaj.

Nie lekceważ.

Kochaj mnie, żebym umiał kochać.

 

UCZĘ SIĘ ŻYCIA OD CIEBIE…

Powiedziane nie znaczy usłyszane

Usłyszane nie znaczy zrozumiane

Zrozumiane nie znaczy zaakceptowane

Słyszenie jest procesem fizjologicznym polegającym na odbieraniu dźwięków z otoczenia. Natomiast słuchanie jest czynnością aktywną, której celem jest uzyskanie treści z wcześniej odebranych dźwięków. Tak więc, słuchanie w przeciwieństwie do słyszenia, wiąże się z podjęciem pewnego wysiłku, zaangażowaniem i przyjęciem aktywnej postawy słuchacza.

Czym jest aktywne słuchanie?

Aktywne słuchanie pełni niezwykle ważną rolę w procesie skutecznej komunikacji. Umożliwia nie tylko zdobycie informacji, ale także poznanie punktu widzenia rozmówcy. Aktywne słuchanie daje również szanse na stworzenie relacji opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i empatii.

Paradoksalnie aktywne słuchanie jest umiejętnością interpersonalną, która charakteryzuje nie tylko dobrych słuchaczy, ale także dobrych mówców i liderów grup. Podążanie za tokiem myślenia osób, z którymi rozmawiamy, otwartość na ich poglądy, emocje i uczucia pozwala efektywnie gromadzić wiedzę, osiągać lepsze wyniki w pracy, a także budować wartościowe relacje.

Aktywne słuchanie nie jest łatwe. Choć większość z nas dobrze sobie radzi z okazywaniem rozmówcy szacunku, to powstrzymywanie się od udzielania rad, generalizowania czy krytykowania nastręcza na ogół wiele trudności. Warto jednak oduczyć się zachowań zaburzających komunikację i podjąć wysiłek zmierzający do kształtowania umiejętności aktywnego słuchania.

5 zasad aktywnego słuchania, które poprawią jakość Twoich relacji z innymi ludźmi

Aktywne słuchanie, podobnie jak asertywność jest umiejętnością, którą można doskonalić. Oto 5 zasad aktywnego słuchania, które poprawią jakość Twoich relacji z innymi ludźmi i sprawią, że będziesz lepszym słuchaczem.

Zrelaksuj się i przyjmij właściwą postawę

Podczas rozmowy wysyłamy mnóstwo niewerbalnych komunikatów, które dostarczają rozmówcy informacji na temat naszego zaangażowania w rozmowę. Krzyżowanie rąk, zakładanie nogi na nogę, zaciskanie pięści czy częste patrzenie w bok nie jest najlepszym sposobem na stworzenie atmosfery sprzyjającej rozmowie. Jak niewerbalnie okazać zainteresowanie rozmówcy? Na początku usiądź wygodnie i postaraj się zrelaksować. Rozluźnij mięśnie, uśmiechnij się i zwolnij oddech. Zwróć się w stronę rozmówcy i przyjmij otwartą postawę – wyprostuj plecy, nie krzyżuj rąk, ani nóg. 

Utrzymuj kontakt wzrokowy

Patrz na osobę, z którą rozmawiasz przez większość czasu rozmowy. Postaraj się jednak, żeby Twoje spojrzenie było łagodne i naturalne. Za wszelką cenę unikaj uporczywego wpatrywania się w osobę, z którą rozmawiasz. Zbyt długi i intensywny kontakt wzrokowy może zostać odebrany negatywnie. Jak utrzymywać kontakt wzrokowy? Wyobraź sobie trójkąt, którego wierzchołkami są oczy i nos Twojego rozmówcy. Skoncentrowanie wzroku na tej wyobrażonej figurze pozwoli Ci okazać rozmówcy zainteresowanie i uniknąć kłopotliwego patrzenia prosto w oczy, które u wielu osób wywołuje dyskomfort.

Nie przerywaj

Przerywanie wypowiedzi jest niekulturalne i zaburza proces komunikacji. Jeśli uważasz się za człowieka o dobrych manierach, powstrzymaj się od tego typu zachowania. Wchodzenie w słowo może skutecznie zniechęcić rozmówcę nie tylko do dalszej rozmowy, ale także do Ciebie. Jak właściwie słuchać? Po pierwsze: bądź cierpliwy. Pozwól mówić rozmówcy, tak długo, aż skończy swoją wypowiedź. Po drugie: nie krytykuj i nie przerywaj rozmówcy nawet wtedy, gdy nie zgadasz się z jego poglądami. To najtrudniejszy etap rozmowy. 

Skup się na rozmówcy

Czasami wystarczy wyciszyć komórkę, wyłączyć radio albo odłożyć komputer. Nie wahaj się jednak zmienić miejsca spotkania, gdy w pobliżu jest zbyt głośno. Jak skupić się na rozmówcy? Jeśli przenieśliście się w komfortowe miejsce, a mimo to Twoje myśli wciąż krążą wokół niezałatwionych spraw czy listy zakupów na kolację postaraj się skoncentrować na rozmówcy. Zauważ, w jaki sposób osoba, z którą rozmawiasz gestykuluje, jaką przyjmuje postawę. Zwróć też uwagę na ton głosu i tempo mówienia rozmówcy. 

Bądź szczerze zainteresowany i zadawaj pytania

Szczere zainteresowanie rozmową jest nie tylko najcenniejszym komplementem dla rozmówcy, ale także wyrazem Twojej otwartości na innych ludzi i życzliwości. Zadawanie pytań jest bardzo skutecznym sposobem okazywania zainteresowania tym, co mówi Twój rozmówca. Jak właściwie zadawać pytania? Unikaj zadawania pytań zamkniętych, na które rozmówca będzie mógł odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Pytania tego typu nie pozostawiają przestrzeni na wyrażenie szczerej opinii. Zamiast pytań zamkniętych stosuj pytania otwarte, które zwykle rozpoczynają się od słów „dlaczego” lub „jak”. 

 

Udanego roku szkolnego

Do zadań pedagoga w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, i  szkoły.

2)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, lub w  szkole  w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu  placówki;

3)udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, lub szkoły

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone przez pedagogów:

  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • Trening ortograficzny według programu edukacyjno – terapeutycznego „ORTOGRAFFITI”,
  • Doraźna pomoc w nauce.

INTEGRUJEMY SIĘ!

Uczniowie naszej szkoły bawili się podczas  ogniska integracyjnego z  uczniami szkół podstawowych z powiatu opoczyńskiego. Podczas tego spotkania uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych funkcjonariuszami KPP w Opocznie oraz pracownikami Nadleśnictwa Opoczno. Ponadto brali udział w zajęciach ruchowych, piekli kiełbaski i zajadali się pysznymi bułeczkami. Impreza została zorganizowana przy współpracy z TPD w Opocznie.

Udanego roku szkolnegoUdanego roku szkolnegoUdanego roku szkolnego

Profilaktyczna jesień.

W ramach działań profilaktycznych odbył się w naszej szkole  konkurs plastyczny  pod hasłem „Szanuj zdrowie, używkom powiedz STOP”. Prace zostały wykonane w sposób estetyczny, pomysłowy, realizujący tematykę z zakresu uzależnień. Wszyscy uczniowie zaangażowani otrzymali atrakcyjne upominki. Działanie podjęto we współpracy MKRPA w Opocznie.

Profilaktyczna jesień

Jak co roku odbyły się spotkania z dzielnicowymi KPP w Opocznie. Uczniowie mieli okazję porozmawiać na nurtujące ich tematy, zadać kłopotliwe pytania. Panowie Dzielnicowi świetnie odnaleźli się w roli nauczycieli, rozszerzając tematykę o aspekty bezpieczeństwa.

Dzielnicowy

Akcja „Gwiazdor” w naszej szkole.

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich latach  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej Akcji „Gwiazdor”. W ramach akcji trójka dzieci odebrała prezenty, o które  wcześniej prosiła w napisanych przez siebie listach. Odbyło się to dzięki stałej i systematycznej współpracy pedagogów szkolnych z Powiatowym Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opocznie.

Akcja Gwiazdor Akcja Gwiazdor  Akcja Gwiazdor

JESTEŚMY Z NASZYMI UCZNIAMI NIE TYLKO W SZKOLE

Ognisko

Ognisko

Ognisko

Rejs statkiem

 

Ognisko

Przyjaciółki

Na wycieczce

Na wycieczce

Na wycieczce

Ognisko

Ognisko

Pedagodzy szkolni w ramach zajęć wspierających z pomocy psychologiczno – pedagogicznej rozpoczynają zajęcia Treningu Ortograficznego metodą ORTOGRAFFITI.

Udanego roku szkolnego

Uczniowie naszej szkoły bawili się podczas ogniska integracyjnego z uczniami szkół podstawowych z powiatu opoczyńskiego. Podczas tego spotkania uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych funkcjonariuszami KPP w Opocznie oraz pracownikami Nadleśnictwa Opoczno.