Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września - na wybiegu szkolnym lub hali sportowej w zależności od warunków pogodowych

Godzina 9:00 klasy 0-IV

Godzina 10:30 klasy V-VIII

Przydział do klas pierwszych jest dostępny w budynku szkoły.

 

10 zasad

 

 

10 zasad

 

 

 

KLASY PIERWSZE W SP 3

W co wyposażyć Pierwszoklasistę:

1. lekki plecakuczennica

2. obuwie na zmianę +worek

3.strój gimnastyczny (spodenki i koszulka bawełniana)+ worek

4.pojemnik na drugie śniadanie

5. piórnik z wyposażeniem (ołówki, gumka, temperówka z pojemnikiem, klej w sztyfcie, bezpieczne i skuteczne nożyczki, linijka)

6.kredki świecowe  w trwałym pudełku

7. niewielki komplet kredek ołówkowych.

WAŻNE – wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń należy umieścić w okładkach i podpisać.


Wyprawka ucznia klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

•    W plecaku – piórnik: ołówki, gumka, temperówka, linijka, nożyczki, klej w sztyfcie;     
•    kredki świecowe lub kredki ołówkowe,
•    16-kartkowy zeszyt w kratkę do matematyki,
•    16-kartkowy zeszyt w 3 linie (linie w dwóch kolorach lub w jednym kolorze, ale z wyraźnie pogrubionym polem środkowym – to ułatwi dzieciom pisanie).
•    do klasy– papier ksero,
•    blok rysunkowy z kolorowymi kartkami A4, blok techniczny A4,
•    papier kolorowy do wycinania i wyklejania,
•    pastele olejne, plastelina,
•    2 dodatkowe zeszyty 16-kartkowe w kratkę i w 3 linie,
•    W szatni – obuwie na zmianę oraz podpisany duży worek na buty.
Przy wyborze plecaka prosimy o zwrócenie uwagi na to, aby był lekki. Piórnik powinien być jak najprostszy; „piętrowe” piórniki z kilkoma suwakami zajmują dużo miejsca w plecaku i sprawiają dzieciom kłopot w użytkowaniu.  Bardzo prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy.
Podręczniki (poza religią) uczniowie otrzymają nieodpłatnie ze szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące potrzebnych materiałów podają wychowawcy klas na spotkaniu z rodzicami.

 

Organizacja pracy Szkoły od 1 września 2020r.

Ø  Od 1 września 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza rozpoczyna pracę w trybie stacjonarnym.

Ø Szkoła organizując pracę uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Ø Do Szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Ø W przypadku uczniów przewlekle chorych decyzja o udziale w stacjonarnych zajęciach powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem.

Ø Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej Szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu społecznego od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi,

c) dystansu społecznego od pracowników Szkoły,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Ø Przy wejściu do budynku Szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk, instrukcja użycia środka dezynfekującego oraz dozownik z płynem do dezynfekcji. Wszystkie osoby wchodzące do Szkoły są zobligowane do korzystania z niego.

Ø Podczas pobytu w Szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do Szkoły, po skorzystaniu z toalety, przed spożywaniem posiłków), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Ø Uczniowie przychodzą do Szkoły o wyznaczonych godzinach. W czasie zajęć uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek,

Ø Podczas przerw uczniowie zachowują dystans społeczny i nie opuszczają wyznaczonego terenu, w ciągach komunikacyjnych zasłaniają usta i nos maseczkami/przyłbicami

Ø Zabrania się gromadzenia uczniów przed budynkiem Szkoły oraz na terenie placówki. Odstęp pomiędzy uczniami powinien być zgodny z zasadami dystansu społecznego.

Ø Szkoła komunikuje się z rodzicami uczniów poprzez telefon lub e-mail.

Ø Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz szczegółowe procedury zostaną przesłane przez wychowawców w najbliższym czasie.

 

 

 

 

 

Zapisy na obiady 2020/2021

Zapisy na obiady należy zgłaszać poprzez wrzucenie do skrzynki „ZAPISY NA OBIADY” wypełnionego „Wniosku o zapisanie dziecka na obiady” w terminie do dnia 3 września 2020r.

link do pobrania wniosku:

„Wniosek o zapisanie dziecka na obiady”

Koszt obiadu od 7 września 2020 r. wynosi 3,00 zł.

Szczegółowy harmonogram oraz wysokość wpłat w poszczególnych miesiącach zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Zapisy do świetlicy 2020/2021

 

Drodzy Rodzice,

w celu zapisania dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021 prosimy o pobranie, wypełnienie i podpisanie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” oraz „Upoważnienia do odbierania dziecka ze świetlicy”.

Informujemy, iż osoby, które Państwo upoważnią do odbierania swojego dziecka ze świetlicy muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie i podpisanie „Zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy”.

Dokumenty znajdują się pod linkiem:

1. „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”

2. „Upoważnienia do odbierania dziecka ze świetlicy”.

3. „Zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy”.

Wypełnione dokumenty prosimy umieścić w podpisanej kopercie (imię i nazwisko dziecka, klasa, do której będzie uczęszczać) i złożyć do pojemnika z napisem: „Zapisy do świetlicy”, który znajduje się w holu na parterze szkoły. Termin składania dokumentów do dnia 2 września 2020r.

Godziny pracy świetlicy od 7:00 do 16:00