Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

TRÓJKA – SZKOŁA NOWYCH KOMPETENCJI

Gmina Opoczno realizowała projekt pn.: „TRÓJKA – SZKOŁA NOWYCH KOMPETENCJI”, na który otrzymała  93% dofinansowania na doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie w sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK).

Trudno dziś wyobrazić sobie szkołę bez komputerów i Internetu. Szkoła wdrażając TIK w proces nauczania, ulepszy sposób kształcenia i uczenia się, bo polegać będzie na wprowadzeniu interaktywnych metod pracy na zajęciach, a tym samym wspomoże proces kształtowania przez nauczycieli postaw innowacyjnych i kreatywnych wśród uczniów. 

Celem projektu było wzmocnienie i poprawa jakości i efektów kształcenia poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie w sprzęt TIK.

W ramach projektu zakupiono:

- 60 szt. komputerów przenośnych, w tym do pracowni informatycznych, dla nauczycieli do prowadzenia zajęć oraz dla uczniów na zajęciach specjalistycznych (m.in. na zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych),

- 2 szt. monitorów interaktywnych do dwóch pracowni komputerowych.

Dodatkowo, 40 nauczycieli/lek wzięło udział w szkoleniu rozwijającym kompetencje cyfrowe
w zakresie wykorzystania nabytego sprzętu TIK i włączania ich, jako nowoczesnych środków dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

Wykorzystanie TIK w nauczaniu stanowić będzie doskonały sposób na skupienie uwagi, zaciekawienie, motywowanie uczniów do nauki. To również dobry sposób, by połączyć zabawę i naukę.

Wyposażenie szkoły w narzędzia TIK pomoże w pracy nauczycieli, zarówno stacjonarnej, jak i zdalnej, ponieważ umożliwi realizację kształcenia na odległość w sposób spójny czasowo.

Projekt  realizowany był w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, z Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania IX.1.2 Kształcenie ogólne oraz z Budżetu Państwa.

Wartość projektu: 299 500,00 zł.
Dofinansowanie: 278 535,00 zł, w tym EFS: 254 575,00 zł oraz Budżet Państwa: 23 960,00 zł.
Wkład własny Gminy Opoczno: 20 965,00 zł.