Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Złote Szkoły NBP - podsumowanie

W tym roku szkolnym uczniowie po raz kolejny przystąpili do konkursu Złote Szkoły Narodowego Banku Polskiego. Stworzyli Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która z pasją i zaangażowaniem realizowała zadania przewidziane w konkursie “Poznajemy bank centralny” i z zapałem przekazywała wiedzę o najważniejszej instytucji finansowej szerokiej grupie odbiorców jaką stanowili uczniowie naszej szkoły, ich rodzice i dziadkowie, przedszkolaki z opoczyńskich przedszkoli oraz mieszkańcy Opoczna. W skład Złotek z Trójki weszli uczniowie Martyna Kowalczyk, Gabriela Kurek, Dominika Piekarska i Zuzanna Trojanowska z klasy VIII c oraz Katarzyna Franczak, Anna Grzegorczyk, Katarzyna Kowalczyk Grzegorz Karbownik, Wiktoria Matusiewicz i Julia Zaczko z klasy VIII e. Opiekę na tą wyjątkową grupą sprawowały panie Agnieszka Mazur – koordynator Złotych Szkół i Katarzyna Gadek.

Udział w konkursie Złote Szkoły NBP był nas ogromną szansą zdobycia wiedzy o funkcjach i obszarach działania banku centralnego. Biorąc udział w ciekawych lekcjach z zakresu finansów i ekonomii pozyskaliśmy wiele cennych informacji, które z pewnością wykorzystamy w przyszłości. Niezwykle cenne pozostaną dla nas wspomnienia związane z warsztatami, które przeprowadziliśmy dla naszych szkolnych kolegów, koleżanek i ich rodziców oraz przedszkolaków, których odwiedziliśmy w ich placówkach. Szkolna debata była dla nas niepowtarzalną szansą do zestawienia poglądów młodych ludzi i dojrzałych już osób o bogatych doświadczeniach związanych z tematem pieniędzy. Oprócz tworzenia ciekawych treści, gier dydaktycznych, prezentacji i zabaw dokonaliśmy umiejętność wystąpień publicznych, walczyliśmy z tremą i presją czasu, ale przede wszystkim budowaliśmy bezcenne relacje dobrze się przy tym bawiąc. Chcielibyśmy podzielić się z Wami tym, co udało nam się wspólnie stworzyć i przeżyć.

 

Lekcja z ekonomią

W ramach realizacji zadania "Lekcje z ekonomią" zostały wykonane następujące działania:

W ramach realizacji zadania drugiego zostało przeprowadzonych w sumie 10 lekcji. Wszystkie lekcje miały charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyły ze sobą tematykę ekonomiczną z matematyką, językiem angielskim, plastyką czy informatyką. Lekcje te zostały przeprowadzone na takich przedmiotach jak: matematyka, informatyka, chemia, język angielski i niemiecki, zajęcia z wychowawcą oraz w czasie ferii zimowych.

1.Pieniądze od podszewki. (klasy I-III)

Podczas lekcji omówione zostały podstawowe zagadnienia związane z pieniądzem i jego znaczeniem w codziennym życiu. W trakcie zajęć uczniowie szukali odpowiedzi na pytania – czy pieniądze są nam potrzebne, dlaczego ludzie posługują się pieniędzmi, skąd mają pieniądze? Podczas zajęć nabyli wiedzę dotyczącą funkcji pieniądza, wyglądu i nominałów polskich monet i banknotów, doskonalili umiejętności wykonywania prostych obliczeń pieniężnych, z którymi mogą się spotkać w sytuacjach codziennych a także uświadomili sobie zależność pomiędzy pracą a zarabianiem.

W trakcie zajęć uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, oglądali prezentację dotyczącą Banknotów i Monet. Uczniowie mieli okazję wyobrazić sobie, że przenieśli się do kraju, w którym nie ma pieniędzy. Opisywali, jak mogłoby wyglądać takie życie. Podawali skutki pozytywne i negatywne takiego funkcjonowania.

Podczas pogadanki uczniowie opowiadali, czy posiadają własne pieniądze, czy dostają kieszonkowe, skąd dorośli biorą pieniądze.

Na zakończenie uczniowie zostali poproszeni o zaprojektowanie własnego banknotu. Wymieniali się poglądami, kogo chcieliby na nim umieścić. Następnie odbyła się prezentacja prac.

2. Masz to jak w banku! (klasy IV-VI)

W trakcie zajęć uczniowie poznali podstawowe zadania banków, a także uświadomili sobie korzyści płynące z oszczędzania w banku.

Zastanawiali się na co chcieliby przeznaczyć swoje oszczędności, zapisywali własne dochody oraz zastanawiali się w jaki sposób zdobyć więcej funduszy by osiągnąć wymarzony cel. Brali również pod uwagę sytuację, że mogę z pewnych rzeczy zrezygnować by zaoszczędzić drobną kwotę.

Podczas pogadanki uczniowie mówili, gdzie warto trzymać pieniądze. Zapoznali się z informacjami dotyczącymi banku oglądając prezentację. Niektórzy opowiadali o własnych doświadczeniach podczas wizyty w banku z rodzicami.

Podczas zajęć poruszany był również temat kredytów. Pojawiły się tutaj takie pojęcia jak: kredyt, oprocentowanie, odsetki, kredytobiorca, oszczędzający. Uczniowie odegrali scenki wcielając się w rolę pożyczkobiorcy i osoby oszczędzającej.

Na koniec uczniowie zostali podzieleni na grupy. Ich zadaniem było wypisanie wad i zalet trzymania pieniędzy w banku i w skarbonkach. Każdy uczestnik grupy wyrażał swoją opinię, która forma oszczędzania jest korzystniejsza.

3. Lokata bankowa – jak wybrać najkorzystniejszą? (klasy VI-VIII)

Uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w interdyscyplinarnej lekcji, której celem było zapoznanie się z podstawowymi usługami bankowymi, wyjaśnieniem pojęć: lokata, kredyt, odsetki, podatek Belki. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób naliczać odsetki od założonej lokaty korzystając z poznanych wzorów matematycznych oraz kalkulatora w wersji elektronicznej.

W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję wcielić się w rolę bankowca, kasjera, księgowego i przede wszystkim klienta banku. Podczas pracy w grupach analizowali broszury w różnych banków, porównywali je oraz podawali argumenty przemawiające za dokonanym wyborem.

Na zakończenie uczniowie obejrzeli filmik „Oszczędzanie” Uczniowie podzielili się na dwie grupy. Jedna z grup podawała argumenty za trzymaniem pieniędzy w banku a druga za chowaniem pieniędzy „w skarpetę”.

https://pistacja.tv/film/mat00340-lokaty-bankowe

https://www.youtube.com/watch?v=io34PAojzl8

 

4. Poznajemy Bank Centralny – „odwrócona klasa” (kl.V-VIII)

Model tych zajęć zakładał, iż uczniowie zapoznają się z materiałem teoretycznym w domu, na lekcję przyszli przygotowani i w jej trakcie wykonywali różne ćwiczenia i zadania utrwalające i sprawdzające zdobytą wiedzę.

Uczniowie mieli określony czas na zapoznanie się z prezentacją dotyczącą Banku Centralnego, a także z podstawowymi informacjami związanymi z ekonomią.

Podczas zajęć omawiane były niektóre zagadnienia, uczniowie wykonywali różne ćwiczenia.

Najwięcej przyjemności sprawiła gra Kalambury, podczas której uczniowie bez słów, tylko rysując bądź pokazując musieli przedstawić podane zagadnienie związane z bankiem lub ekonomią.

Głównym punktem zajęć była gra Ekonomistrz (oparta na słynnym teleturnieju „Jeden z dziesięciu”). Po zaciętej walce podczas zajęć wyłoniony zostawał w danej klasie Mistrz Ekonomii.

 

5. Lekcja w terenie – „Dzieje złotego” Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie

Uczniowie klas VII i VIII udali się do Warszawy, aby wzbogacić wiedzę o Banku Centralnym. Najistotniejszym punktem naszej wycieczki było Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego, gdzie poznaliśmy wiele zagadnień związanych z rozwojem ekonomii i gospodarki pieniężnej, funkcjami, jakie pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów, a także historią powstania i ewolucją systemu bankowego i bankowości centralnej. Podobało nam się, że w muzeum wykorzystywane są różnorodne formy prezentacji i nowoczesne technologie. Jednak najbardziej zaciekawiła nas wizyta w Skarbcu i możliwość podniesienia najprawdziwszej sztabki złota, o wadze 12,4 kg. Prawdopodobnie każdy z nas, w myślach, zastanowił się co mógłby kupić za jej równowartość.

 

6. Laboratorium autentyczności – scenariusz zajęć dostępny na stronie

https://zloteszkoly.nbp.pl/images/do_pobrania/3_edycja/laboratorium_autentycznosci_scenariusz_dla_nauczyciela.pdf

W trakcie zajęć uczniowie zostali zapoznani z najważniejszymi zabezpieczeniami polskich banknotów. Następnie poznali 3 podstawowe funkcje Narodowego Banku Polskiego. Podczas zajęć skupiono się przede wszystkim na funkcji banku emisyjnego. Uczniowie mieli wskazać różnice między emisją a produkcją pieniądza. Zrozumieli również, że banknoty powinny być dobrze zabezpieczone przed fałszerstwami. Nauczyciel poinformował również o konsekwencjach posługiwania się falsyfikatem.

 

Debata Szkolna

W dniu 23 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie odbyła się debata “Poznajemy bank centralny. Pieniądze - tematu tabu czy temat warty rozmowy", zorganizowana przez Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej oraz ich opiekunów Panią Agnieszkę Mazur i Katarzynę Gadek. Uczniowie z “Trójki” już po raz drugi biorą udział w konkursie Narodowego Banku Polskiego i bronią tytułu Złotej Szkoły NBP, który zdobyli w 2022r. Głównym ekspertem w debacie był Pan Sławomir Kabza, z Oddziału Okręgowego NBP w Łodzi. Swoją obecnością zaszczyli nas również przedstawiciele Klubu Seniora w Opocznie, a nad jej prawidłowym przebiegiem czuwała Dyrekcja szkoły.

W trakcie debaty uczniowie opowiedzieli zgromadzonym o głównych funkcjach i obszarach działalności banku centralnego. Wiedza na temat tego, czym właściwie się on zajmuje, nie jest bowiem bardzo powszechna, mimo że jego istnienie jest podstawą prawidłowego działania państwa. Przygotowana przez uczniów prezentacja multimedialna była pretekstem to szerszej dyskusji na temat pieniądza. Jak udało się nam wspólnie ustalić kluczem do zrozumienia procesów finansowych jak również bezpiecznego i efektywnego posługiwania się pieniędzmi jest rzetelna i sprawdzona wiedza na ich temat. Zaproszony na debatę ekspert zwrócił szczególną uwagę na różnicę pomiędzy bankiem centralnym, a bankami komercyjnymi. Podkreślił, że NBP jako instytucja publiczna nie kieruje się zyskiem, a osoby fizyczne nie mogą w nim otworzyć rachunku ani uzyskać kredytu. Szczególnie ciekawe okazały się wypowiedzi na temat monet i banknotów kolekcjonerskich, a zwłaszcza wartości jakie mogą one osiągać. Na podstawie dużego zainteresowania tematem można przypuszczać, że dodatkowym efektem debaty będzie zainteresowanie uczniów numizmatyką.

Warsztat uczniowski

Ferie udane na BANK”

Warsztaty “Ferie udane na BANK, w trakcie Ambasadorowie Edukacji ekonomicznej oraz przybyli uczniowie w kreatywny sposób tworzyli treści o banku centralnym. Najpierw zapoznali się z najważniejszymi informacjami w NBP dostępnymi na stronie banku, a następnie wykorzystali zdobyte informacje do ułożenia tekstu piosenki/rapu. W kolejnym etapie uczniowie dodali do tekstu melodię i rapowali utwór, który został następnie sfilmowany i udostępniony na stronie i Facebooku szkoły. Dzięki lubianej przez uczniów formie rapu oraz zastosowanym rymom tekst w przystępny sposób przekazuje informacje o NBP.

W trakcie zajęć komputerowych uczniowie stworzyli kalendarz z najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi NBP. Stał się on elementem szkolnej wystawy na temat banku centralnego.

Podczas warsztatu „Monety pod lupą” uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat monet. Korzystając z wagi sprawdzali, ile waży moneta 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł, a także obliczali, ile monet 1gr, 2gr, 5gr mieści się w 1kg, 10kg, 100kg? Porównywali wagę monet i ustalali co jest cięższe i o ile? Ich obliczenia miały na celu uświadomić im, że pojedyncza moneta o niewielkim nominale ma niewielką wartość, ale jeśli uzbieramy ich odpowiednio dużo np. wrzucając drobne do skarbonki może się z tego uzbierać pokaźna kwota.

W trakcie warsztatów uczniowie przygotowali wystawy”Kraje i ich waluty” oraz “Dzieje złotego”. Opracowali również regulaminy konkursów „Polska moneta w trzecim wymiarze” oraz „Banknot 1000zł oczami wyobraźni”. Prace konkursowe zostały wyeksponowane na wystawie szkolnej, a zdjęcia projektów zamieszczone w szkolnych mediach społecznościowych. Zwycięzcy zostali wyłonieni na podstawie internetowego głosowania.

Warsztaty “Ekonomiczne czwartki”

Uczniowie zainicjowali szkolne wydarzenie o nazwie “Ekonomiczne czwartki” polegające na regularnym wprowadzaniu i utrwalaniu zagadnień związanych z bankiem centralnym, ekonomią i finansami. Proponowane zadania były dostępne on line i miały formę gier komputerowych takich jak memory game “Waluty świata”, rozsypanka zdaniowa “Co Ty wiesz o banku centralnym” czy łączenie w pary pojęć finansowych i ich definicji. W postach Ambasadorowie zachęcali uczniów oraz ich rodziców i dziadków do włączania się w zabawę.

https://wordwall.net/pl/resource/52417848/ekonomia/co-ty-wiesz-o-banku-centralnym-sp-nr-3-w-opocznie

https://wordwall.net/pl/resource/44919479/ekonomia/waluty-%c5%9bwiata-z-sp-nr-3-w-opocznie-z%c5%82ote-szko%c5%82y-nbp

https://wordwall.net/pl/resource/44918663/ekonomia/poj%c4%99cia-finansowe-i-ekonomiczne-z-sp-nr-3-w-opocznie

 

Warsztaty z wykorzystaniem długopisów 3d

Wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesności uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach z wykorzystaniem nowoczesnej technologii jaką jest drukowanie 3D. Uczniowie, przy pomocy długopisów 3D tworzyli projekty polskich monet, banknotów, kart płatniczych oraz logo Banku Centralnego. Zajęcia w ciekawy i angażujący sposób łączyły tematykę finansową z rozwijaniem kompetencji kreatywnych i technicznych dzieci. Tworząc swoje prace uczniowie kształtowali i doskonalili zdolności manualne i techniczne, a także samodzielnego i kreatywnego myślenia.

 

Warsztaty w "Przygody Pana Złotówki z pieniędzmi" "Pan Złotówka w banku" "Pan Złotówka w sklepie" w pięciu opoczyńskich przedszkolach.

Ambasadorowie pokazali dzieciom obowiązujące w Polsce banknoty monety o różnych nominałach oraz omówili podstawowe terminy związane z bankowością i finansami przy pomocy przygotowanych pomocy dydaktycznych, zagadek i historyjek. Dzieci podczas zajęć wcielały się w rolę klientów banku, mogły wypłacać pieniądze z bankomatu i udać się z nimi do przygotowanego wcześniej sklepu.

 

Warsztaty w klasach klasy 0-III SP nr 3

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej odwiedziła klasy 1,2,3, gdzie przeprowadziła warsztaty dotyczące Banku Centralnego. Dzieci dowiedziały się czym zajmuje się Narodowy Bank Polski i czym różni się od tradycyjnego banku. Zapoznały się z wybranymi terminami dotyczącymi ekonomii i finansów. Dzieci poznały obowiązujące w Polsce banknoty i monety i układały je według ich wartości. Rozwiązywały zagadki i układały banknoty z rozsypanki obrazkowej. Wypowiadały się na temat oszczędzania.

 

Wycieczka do Muzeum Pieniądza

W dniu 28 lutego uczniowie klas VII i VIII udali się do Warszawy, aby wzbogacić wiedzę o Banku Centralnym. W Centrum Nauki Kopernik najbardziej zaawansowany robot humanoidalny na świecie o twarzy wybitnego astronoma życzył Ambasadorom z naszej szkoły powodzenia w konkursie. W trakcie warsztatów w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego, poznaliśmy wiele zagadnień związanych z rozwojem ekonomii i gospodarki pieniężnej, funkcjami, jakie pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów, a także historią powstania i ewolucją systemu bankowego i bankowości centralnej. Zastosowane w muzeum różnorodne formy prezentacji i nowoczesne technologie zainspirowały uczniów do nakręcenia filmu “W poszukiwaniu złotego środka” w którym opowiadają swoim kolegom o banku centralnym i wrażeniach związanych z wizytą w muzeum.

 

Dzień Banku Centralnego

2 marca 2023r Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej zorganizowała w naszej szkole różne atrakcje w ramach obchodów „Dnia Banku Centralnego”. W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły jak również grupy dzieci z Przedszkola nr 2, 4, 6 i 8 w Opocznie.

Celem akcji było zachęcenie dzieci i młodzieży do wzbogacenia wiedzy o polskiej bankowości centralnej oraz zainteresowanie tematyką finansów. W trakcie wydarzenia dzieci zyskały wiedzę teoretyczną, poznały nowe pojęcia i zjawiska. Uczniowie i przedszkolaki mieli okazję do wzięcia udziału w wielu grach i zabawach edukacyjnych m.in. Ekonomistrz, Koło Fortuny, które pobudzają ich przedsiębiorczość, uczą kreatywności i logicznego myślenia. Mieli również okazję dowiedzieć się m.in. jak funkcjonuje bank, czym na co dzień zajmują się bankowcy oraz jak działa kredyt czy lokata. Uczyli się też jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej i bankowości internetowej. Dzieci miały także możliwość sprawdzenia się w roli bankowca, licząc pieniądze, rozpoznając autentyczność banknotów oraz rozwiązując zadanie matematyczne, w którym obliczali odsetki od lokaty. Dla osób, które najszybciej uporały się z zadaniami organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody.

 

Cykl warsztatów dla rodziców

Ambasadorowie opracowali prezentacje dotyczące obszarów działania banku centralnego oraz polskich banknotów i monet oraz nagrali filmy skierowane do rodziców, które zostały do nich przesłane poprzez dziennik elektroniczny. Potwierdzeniem zapoznania się z materiałami było rozwiązanie quizu on line związanego z tematyką prezentacji.

 

Warsztaty “Jak rozpoznawać autentyczność banknotów” z trenerami z oddziału NBP w Łodzi

W dniu 24 marca w naszej szkole odbyły się warsztaty “Jak rozpoznawać autentyczność banknotów” prowadzone przez ekspertów z oddziału Narodowego Banku Polskiego w Łodzi. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się z czego wykonane są polskie banknoty, kto się na nich znajduje oraz jakie zabezpieczenia chronią je przed fałszerstwem. Poznali proste zasady pozwalające określić autentyczność banknotu: dotknij, popatrz, przechyl. Z zaciekawieniem oglądali nowiutkie banknoty pod światło szukając nitki zabezpieczającej z oznaczeniem nominału. Sprawdzali, jak zmiana kąta patrzenia wpływa na barwę niektórych elementów banknotów o nominale 50 zł, 100 zł i 200 zł. Duże zainteresowanie wzbudziła możliwość samodzielnego sprawdzenia autentyczności banknotu w specjalnym urządzeniu, pozwalającym odczytać mikrodruk stanowiący dodatkowe zabezpieczenie przed podrobieniem.

Udało się nam przeprowadzić, zakończyć i odesłać wszystkie trzy zadania wymagane w III edycji projektu „Złote Szkoły NBP”. Wymagało to od nas wszystkich dużego wysiłku, zaangażowana i systematycznej pracy. Szczególne podziękowania należą się drużynie Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, którzy stworzyli wspaniały zespół potrafiący wspólnie pracować, wspierać się, myśleć kreatywnie i tworzyć. Dziękujmy Dyrekcji naszej szkoły, Pani Edycie Skorupskiej oraz Pani Katarzynie Sokół za wsparcie w organizacji debaty i warsztatów w przedszkolach oraz Panu Markowi Gudowiczowi za wspaniałe warsztaty z wykorzystaniem długopisów 3D oraz wszechstronną pomoc podczas realizacji poszczególnych zadań. Gorące podziękowania dla Pana Andrzeja Badowskiego za nieocenione wsparcie informatyczne. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy aktywnie uczestniczyli w lekcjach, warsztatach i debacie, a w szczególności tym, którzy opowiedzieli nam o ich wrażeniach po udziale w poszczególnych zajęciach. Jako opiekunowie możemy tylko powiedzieć, że to był dla nas zaszczyt móc pracować z tak wspaniałymi ludźmi.