BIP ZSS nr 3 w Opocznie
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje. archiwa:
Księga zarządzeń Dyrektora Szkoły,
Teki akt osobowych pracowników szkoły
Księgi inwentarzowe,
Rejestr pracowników,
Ewidencja zastępstw,
Ewidencja dzienników szkolnych,
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej ,
Protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
Protokoły z posiedzeń Komisji Socjalnej,
Ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
Ewidencja uczniów,
Księga dzieci zamieszkałych w rejonie Szkoły ( dla celów kontroli realizacji
obowiązku szkolnego)
Księga druków ścisłego zarachowania
Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych
Rejestr wydawanych legitymacji pracowniczych,
Rejestr wydawanych kart rowerowych,
Rejestr korespondencji,
Ewidencja czasu pracy,
Ewidencja pieczęci i pieczątek,
Ewidencja delegacji służbowych,
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego,
Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
Archiwum dokumentacji szkolnej,
Zestawienie raportów miesięcznych stołówki szkolnej,
Księga uczniów,
Rejestr remontów w szkole (Książka obiektu budowlanego).
Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( DzU. z 2002 r. Nr 101 poz.926)Opublikował: Andrzej Badowski
Publikacja dnia: 28.10.2011
Podpisał: Andrzej Badowski
Dokument z dnia: 28.10.2011
Dokument oglądany razy: 1 544