BIP ZSS nr 3 w Opocznie
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Opoczno nieposiadającą osobowości prawnej.
Mienie szkoły stanowi mienie komunalne.

W roku 2012 ZSS nr 3 w Opocznie otrzymał od Gminy Opoczno grunty i budynki w trwały zarząd.

Aktywa trwałe:

  • Rzeczowe aktywa trwałe: 3 199 168,65 
  • Środki trwałe: 3 199 168,65
  • Grunty: 439 565,00
  • Budynki, lokale: 2 671 011,63
  • Urządzenia techniczne, maszyny: 13 672,41

Aktywa obrotowe: 

  • Zapasy:-
  • Materiały:-
  • Należności krótkoterminowe: 12 961,13
  • Środki pieniężne:

Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 17 431,07

SUMA AKTYWÓW: 3 229 560,85

Stan na: 23.03.2015r. Opublikował: Andrzej Badowski
Publikacja dnia: 23.03.2015
Podpisał: Andrzej Badowski
Dokument z dnia: 28.10.2011
Dokument oglądany razy: 1 095