Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Metoda Ortograffiti

Szanowni Państwo !

Pedagodzy szkolni  w ramach zajęć wspierających  z pomocy psychologiczno – pedagogicznej rozpoczynają zajęcia Treningu Ortograficznego metodą ORTOGRAFFITI

Dlaczego Metoda Ortograffiti

 • Zgodna z rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w pełni dostosowana do polskiego systemu edukacyjnego, jego wymagań formalno-prawnych oraz praktycznych.
 • Zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Konsultowana przez prof. Martę Bogdanowicz – wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji.
 • Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Metoda Ortograffiti jest zalecana dzieciom...

niedostymulowanym dydaktycznie i środowiskowo

z dysleksją

z dysgrafią

z dysortografią

 

Ćwiczenia dla uczniów rozwijają:

 • umiejętność czytania: technikę, tempo, rozumienie czytanej treści,
 • umiejętność poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym,
 • umiejętność poprawnego mówienia,
 • funkcje percepcyjno-motoryczne,
 • sferę emocjonalną i społeczną,
 • motywację do nauki,
 • zainteresowania,
 • mocne strony.

Zalety Metody Ortograffiti

Skuteczność

Skuteczność metody osiągana jest dzięki jej wielofunkcyjności, czyli połączeniu w spójną całość wielu różnych elementów. Ortograffiti to przede wszystkim metoda praktyczna. Można ją też zaliczyć do metod psychomotorycznych i psychodydaktycznych oraz wielozmysłowych. Realizowana jest poprzez:

 • systematyczne i wielokrotne powtarzanie danej czynności według określonego schematu,
 • stosowanie ćwiczeń rozwijających funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne,
 • angażowanie w procesie uczenia wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu.

Uniwersalność

Uniwersalność metody to dostosowanie jej do potrzeb:

 • wszystkich dzieci wymagających dodatkowego wsparcia w uczeniu się czytania i pisania,
 • każdego nauczyciela: specjalisty i niespecjalisty,
 • każdych zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, lekcyjnych i innych,
 • pracy w szkole i w domu, na zajęciach zorganizowanych i do pracy indywidualnej.

Efektywność

 • Efektywność Ortograffiti to rzeczywiste rezultaty metody, która:
 • podnosi sprawność funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych,
 • wpływa na płynność czytania,
 • znacznie poprawia poprawność graficzną i ortograficzną pisma,
 • rozwija sprawność językową i sprawność liczenia,
 • podnosi motywację do nauki.


Co roku tysiące nauczycieli pracują Metodą Ortograffiti, a dziesiątki tysięcy uczniów za jej pomocą uczą się czytać i pisać. 

Serdecznie zapraszamy !

Prosimy Rodziców chętnych uczniów o zgłoszenia przez dziennik elektroniczny do p. Marty Duch lub Eweliny Chachuły do piątku 25.03.2022