Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Metoda Ortograffiti

Szanowni Państwo !

Pedagodzy szkolni  w ramach zajęć wspierających  z pomocy psychologiczno – pedagogicznej rozpoczynają zajęcia Treningu Ortograficznego metodą ORTOGRAFFITI

Dlaczego Metoda Ortograffiti

 • Zgodna z rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w pełni dostosowana do polskiego systemu edukacyjnego, jego wymagań formalno-prawnych oraz praktycznych.
 • Zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Konsultowana przez prof. Martę Bogdanowicz – wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji.
 • Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Metoda Ortograffiti jest zalecana dzieciom...

niedostymulowanym dydaktycznie i środowiskowo

z dysleksją

z dysgrafią

z dysortografią

 

Ćwiczenia dla uczniów rozwijają:

 • umiejętność czytania: technikę, tempo, rozumienie czytanej treści,
 • umiejętność poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym,
 • umiejętność poprawnego mówienia,
 • funkcje percepcyjno-motoryczne,
 • sferę emocjonalną i społeczną,
 • motywację do nauki,
 • zainteresowania,
 • mocne strony.

Zalety Metody Ortograffiti

Skuteczność

Skuteczność metody osiągana jest dzięki jej wielofunkcyjności, czyli połączeniu w spójną całość wielu różnych elementów. Ortograffiti to przede wszystkim metoda praktyczna. Można ją też zaliczyć do metod psychomotorycznych i psychodydaktycznych oraz wielozmysłowych. Realizowana jest poprzez:

 • systematyczne i wielokrotne powtarzanie danej czynności według określonego schematu,
 • stosowanie ćwiczeń rozwijających funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne,
 • angażowanie w procesie uczenia wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu.

Uniwersalność

Uniwersalność metody to dostosowanie jej do potrzeb:

 • wszystkich dzieci wymagających dodatkowego wsparcia w uczeniu się czytania i pisania,
 • każdego nauczyciela: specjalisty i niespecjalisty,
 • każdych zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, lekcyjnych i innych,
 • pracy w szkole i w domu, na zajęciach zorganizowanych i do pracy indywidualnej.

Efektywność

 • Efektywność Ortograffiti to rzeczywiste rezultaty metody, która:
 • podnosi sprawność funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych,
 • wpływa na płynność czytania,
 • znacznie poprawia poprawność graficzną i ortograficzną pisma,
 • rozwija sprawność językową i sprawność liczenia,
 • podnosi motywację do nauki.


Co roku tysiące nauczycieli pracują Metodą Ortograffiti, a dziesiątki tysięcy uczniów za jej pomocą uczą się czytać i pisać. 

Serdecznie zapraszamy !

Prosimy Rodziców chętnych uczniów o zgłoszenia przez dziennik elektroniczny do p. Marty Duch lub Eweliny Chachuły do piątku 25.03.2022