Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Udanego roku szkolnego

Udanego roku szkolnego

Do zadań pedagoga w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, i  szkoły.

2)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, lub w  szkole  w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu  placówki;

3)udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, lub szkoły

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone przez pedagogów:

  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • Trening ortograficzny według programu edukacyjno – terapeutycznego „ORTOGRAFFITI”,
  • Doraźna pomoc w nauce.

INTEGRUJEMY SIĘ!

Uczniowie naszej szkoły bawili się podczas  ogniska integracyjnego z  uczniami szkół podstawowych z powiatu opoczyńskiego. Podczas tego spotkania uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych funkcjonariuszami KPP w Opocznie oraz pracownikami Nadleśnictwa Opoczno. Ponadto brali udział w zajęciach ruchowych, piekli kiełbaski i zajadali się pysznymi bułeczkami. Impreza została zorganizowana przy współpracy z TPD w Opocznie.

Udanego roku szkolnegoUdanego roku szkolnegoUdanego roku szkolnego

Profilaktyczna jesień.

W ramach działań profilaktycznych odbył się w naszej szkole  konkurs plastyczny  pod hasłem „Szanuj zdrowie, używkom powiedz STOP”. Prace zostały wykonane w sposób estetyczny, pomysłowy, realizujący tematykę z zakresu uzależnień. Wszyscy uczniowie zaangażowani otrzymali atrakcyjne upominki. Działanie podjęto we współpracy MKRPA w Opocznie.

Profilaktyczna jesień

Jak co roku odbyły się spotkania z dzielnicowymi KPP w Opocznie. Uczniowie mieli okazję porozmawiać na nurtujące ich tematy, zadać kłopotliwe pytania. Panowie Dzielnicowi świetnie odnaleźli się w roli nauczycieli, rozszerzając tematykę o aspekty bezpieczeństwa.

Dzielnicowy

Akcja „Gwiazdor” w naszej szkole.

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich latach  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej Akcji „Gwiazdor”. W ramach akcji trójka dzieci odebrała prezenty, o które  wcześniej prosiła w napisanych przez siebie listach. Odbyło się to dzięki stałej i systematycznej współpracy pedagogów szkolnych z Powiatowym Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opocznie.

Akcja Gwiazdor Akcja Gwiazdor  Akcja Gwiazdor

JESTEŚMY Z NASZYMI UCZNIAMI NIE TYLKO W SZKOLE

Ognisko

Ognisko

Ognisko

Rejs statkiem

 

Ognisko

Przyjaciółki

Na wycieczce

Na wycieczce

Na wycieczce

Ognisko

Ognisko