Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Udanego roku szkolnego

Udanego roku szkolnego

Do zadań pedagoga w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, i  szkoły.

2)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, lub w  szkole  w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu  placówki;

3)udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, lub szkoły

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone przez pedagogów:

  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • Trening ortograficzny według programu edukacyjno – terapeutycznego „ORTOGRAFFITI”,
  • Doraźna pomoc w nauce.

INTEGRUJEMY SIĘ!

Uczniowie naszej szkoły bawili się podczas  ogniska integracyjnego z  uczniami szkół podstawowych z powiatu opoczyńskiego. Podczas tego spotkania uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych funkcjonariuszami KPP w Opocznie oraz pracownikami Nadleśnictwa Opoczno. Ponadto brali udział w zajęciach ruchowych, piekli kiełbaski i zajadali się pysznymi bułeczkami. Impreza została zorganizowana przy współpracy z TPD w Opocznie.

Udanego roku szkolnegoUdanego roku szkolnegoUdanego roku szkolnego

Profilaktyczna jesień.

W ramach działań profilaktycznych odbył się w naszej szkole  konkurs plastyczny  pod hasłem „Szanuj zdrowie, używkom powiedz STOP”. Prace zostały wykonane w sposób estetyczny, pomysłowy, realizujący tematykę z zakresu uzależnień. Wszyscy uczniowie zaangażowani otrzymali atrakcyjne upominki. Działanie podjęto we współpracy MKRPA w Opocznie.

Profilaktyczna jesień

Jak co roku odbyły się spotkania z dzielnicowymi KPP w Opocznie. Uczniowie mieli okazję porozmawiać na nurtujące ich tematy, zadać kłopotliwe pytania. Panowie Dzielnicowi świetnie odnaleźli się w roli nauczycieli, rozszerzając tematykę o aspekty bezpieczeństwa.

Dzielnicowy

Akcja „Gwiazdor” w naszej szkole.

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich latach  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej Akcji „Gwiazdor”. W ramach akcji trójka dzieci odebrała prezenty, o które  wcześniej prosiła w napisanych przez siebie listach. Odbyło się to dzięki stałej i systematycznej współpracy pedagogów szkolnych z Powiatowym Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opocznie.

Akcja Gwiazdor Akcja Gwiazdor  Akcja Gwiazdor

JESTEŚMY Z NASZYMI UCZNIAMI NIE TYLKO W SZKOLE

Ognisko

Ognisko

Ognisko

Rejs statkiem

 

Ognisko

Przyjaciółki

Na wycieczce

Na wycieczce

Na wycieczce

Ognisko

Ognisko